Aktuálně:
Ondřej Kepka režíroval i letos předávání Cen Thálie.
Zároveň pod hlavičkou 88888888 produkoval i výrobu předtáček pro tento slavnostní večer.

Další projekty

Ondřej Kepka se zabývá ještě dalšími DVD projekty.

Vytvořil například profilové DVD mezzosopranistky Andrey Kalivodové.

Pro spoluautory dokumentu Obyčejné životy I., II., III. sestavil DVD z těchto filmů.

Většinou se jedná o cílené projekty určené k nějakému konkrétnímu, úzkému účelu.

Andrea Kalivodova Andrea Kalivodova