Aktuálně:
Ondřej Kepka režíroval i letos předávání Cen Thálie.
Zároveň pod hlavičkou 88888888 produkoval i výrobu předtáček pro tento slavnostní večer.

Genius loci I. a II.

Genius loci I.

Film Genius loci I. vznikl na základě objednávky vedoucího učebního a výcvikového střediska Akademie múzických umění pana ing. Jana Hrouzka s podporou rektorátu AMU a katedry tělesné výchovy AMU. Měl mapovat historii legendárního střediska AMU v jižních Čechách Poněšicích. Toto středisko si svépomocí postavili studenti téměř sami a navštívily ho generace studentů všech uměleckých oborů vše tří fakult AMU. Má v sobě obrovskou vnitřní sílu, obrovský genius loci. Vznikl tak půlhodinový dokumentární film, který mapoval jeho zajímavou historii.

Genius loci II.

Když se chystala v Poněšicích velká a zásadní rekonstrukce, vznikl nápad na film Genius loci II, a protože se technologie už posunula dopředu, vzniklo samozřejmě DVD, které obsahovalo kromě původního filmu Genius loci I. i řadu dalších bonusů, které se zabývaly historií tohoto překrásného střediska v jižních Čechách.

Genius loci II Genius loci II